Avslag på søknaden?

Om du noen gang har søkt om å få kredittkort, vet du kanskje hvordan det er å få søknaden avslått. For noen kan en avslått søknad tas tungt, spesielt om søknaden var viktig for dem og deres økonomi. Hvordan kan man snu dette til noe positivt; hva kan du gjøre slik at du får et ja i stedet for et nei neste gang?

Å få avslag på søknad om kredittkort kan mildt sagt være frustrerende. Man vet selv at man har både inntekt og økonomisk sans nok til å kunne håndtere og bruke et slikt kort, men så skal noen andre vurdere hvorvidt du er egnet til å få det.
Noen ganger er det nevnt i brevet hva som ligger til grunn for at søknaden ble avslått, andre ganger er det nevnt hvem du kan snakke med for å finne det ut.

Noen av grunnene til avslått søknad om kredittkort.

En av de vanligste grunnene til avslått søknad er at søkeren har for liten inntekt. Det er varierende hva en bank ser på som minstekrav, men dette er uansett en av de vanligste grunnene.
Andre ganger kan det være at kortutstederen har matet inn feil informasjon på datamaskinen, og at søknaden derfor blir avslått. Om dette gjelder for lite lønn, kan man sende kopier av lønnsslipper til kortutsteder; informasjonen deres er ikke nødvendigvis oppdatert, og du kan jo ha fått jobb siden sist de oppdaterte databasen sin.
Den siste av de vanligste grunnene er at du har betalingsanmerkninger.

Å samle informasjon om hvorfor søknaden ble avslått vil gi deg større sjanse for å få innvilget søknader i fremtiden.

Å søke om kredittkort på nettet.

Mange vil kanskje foretrekke å søke om kredittkort i sin faste bank, noe som vanligvis ikke foregår over internett. Om en slik søknad blir avslått, har man kanskje mer hell med seg om man sender en søknad til en av de større kredittkortutstederne som er på nettet. Mange som har søkt over nett kan fortelle om hvor knirkefritt det gikk å få seg kredittkort, dessuten er svartiden her mye kortere; enkelte banker reklamerer sågar med at man får svar på søknaden i løpet av mindre enn en time.

Om du skulle få avslag på søknaden, gi ikke opp. Det er mange kortutstedere på internett, og det koster deg bare noen minutter av din tid å prøve en annen.